Training Contact List

Balamurugan Sambasivam
Balamurugan Sambasivam

Country Representative Middle East

Send email
Sriram Soraikkayur Natarajan
Sriram Soraikkayur Natarajan

Lead Auditor & Lead Trainer

Send email
Vijaya Baskar
Vijaya Baskar

Lead Auditor / Lead Trainer & Technical Reviewer

Send email
Layesh Bhaskar
Layesh Bhaskar

Business Manager, Kingdom of Bahrain

Send email
Aydin Agayev
Aydin Agayev

Station/Customer Service Manager

Send email